Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:21 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 28.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Thấp/Cao

24.1°/29.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.72 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.91