Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:13 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

24.8°/30.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.18 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

4.74