Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:01 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Thấp/Cao

26.5°/33.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0