Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.62 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.55 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.88 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
0.96 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1.59 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.22 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.51 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.38 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.42 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.77 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.42 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.64 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.51 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.1 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.67 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.77 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.02 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.69 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.61 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.6 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.72 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.13 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.85 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.65 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.56 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.1 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.25 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.97 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.45 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.57 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.88 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.88 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.76 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.51 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.2 km/giờ
Huyện Vạn Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0