Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:55
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:55
Thấp/Cao

23.2°/33.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0