Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
28.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mây thưa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 28.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:55
Thấp/Cao

25.1°/33.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.02