Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:41 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 26.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
22.5/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 29.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Thấp/Cao

22.5°/29°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

8.28