Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:54
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0