Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:15 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Thấp/Cao

25.6°/32.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0