Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.02