Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.09