Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 19°
Sáng/Tối
12.5/ 19.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 16.1°
Sáng/Tối
18.6/ 20.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 12.9°
Sáng/Tối
13.4/ 13.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 15.8°
Sáng/Tối
12.3/ 16.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 17.8°
Sáng/Tối
15.3/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 23.2°
Sáng/Tối
18.8/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22.7/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17.1°
Sáng/Tối
18.2/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.6/ 14.9°
Sáng/Tối
16/ 15.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.3/ 15.5°
Sáng/Tối
14.3/ 14.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.8°
Sáng/Tối
14.1/ 16.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 16.9°
Sáng/Tối
15.6/ 17.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 15.2°
Sáng/Tối
16.6/ 15.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.1°
Sáng/Tối
15.6/ 18.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

12.4°/23.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

8.5 °C

Chỉ số UV

0