Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:47 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0