Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:34 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
29.5/ 28.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

26.7°/32.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0