Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

975 mb

Gió

20.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0