Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.6/ 18.1°
Sáng/Tối
12/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 16.8°
Sáng/Tối
18.2/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.2/ 12.2°
Sáng/Tối
13.5/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 15.6°
Sáng/Tối
12.4/ 16.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 17.2°
Sáng/Tối
15.7/ 19.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 23.5°
Sáng/Tối
18.9/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 24.9°
Sáng/Tối
22.8/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24.1/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.4/ 17.4°
Sáng/Tối
18.6/ 17.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.2/ 14.1°
Sáng/Tối
15.5/ 15.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 12.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

12.9°/23.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

8.3 °C

Chỉ số UV

0