Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0