Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 12°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

12°/25°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0