Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:26 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 31°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 30.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 34.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

27.7°/38.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0