Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:39 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.54