Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:02 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.78 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.61 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây rải rác

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.56 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.17 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.13 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
3.78 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
50%
3.17 km/giờ

16:00

33°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.16 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.52 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.54 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.36 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.28 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.36 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.75 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.84 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.63 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.13 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.76 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.49 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.49 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.04 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.68 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.29 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.02 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.39 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.9 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.34 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.42 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.26 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.89 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.53 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.98 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.78 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.14 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.25 km/giờ
Huyện Văn Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0