Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 31.3°
Sáng/Tối
31/ 34.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 32°
Sáng/Tối
30.1/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 32.2°
Sáng/Tối
30.5/ 34.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 31.5°
Sáng/Tối
31/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 29.1°
Sáng/Tối
30.6/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 26.8°
Sáng/Tối
29.4/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.4°
Sáng/Tối
23.5/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
21.3/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

23.6°/32.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.77 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0