Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.4/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.8/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Thấp/Cao

19°/25.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0.96