Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.6 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.65 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.58 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.12 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.43 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.12 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
5.33 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
4.59 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.82 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
4.74 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
5.16 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.33 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.15 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.48 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.34 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
3.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.27 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.55 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.45 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.55 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.31 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.41 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.45 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.38 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.46 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.39 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.88 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.24 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.51 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.29 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.73 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.81 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.92 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.16 km/giờ
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0