Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.19