Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:34 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 25.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.1°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

26.5°/37.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0