Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.6°
Sáng/Tối
25.5/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.9/ 27.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Thấp/Cao

24.5°/33.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0