Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

12.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.95