Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

997 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

995 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

995 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

28°/40°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0