Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.4/ 32.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
28.1/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

26°/37.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0