Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:27 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây cụm
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0