Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Thành Phố Hưng Yên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0