Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0