Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:53 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

996 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

995 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Thấp/Cao

25.1°/31.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.33 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0