Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 23/07/2024
Chỉ số UV
1.41
Tầm nhìn
7.16 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.85
Tầm nhìn
5.14 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.62
Tầm nhìn
9.86 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.88 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.53 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.47 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5 km
Áp suất

995 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.82 km
Áp suất

994 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.06 km
Áp suất

994 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.21 km
Áp suất

995 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.38 km
Áp suất

995 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
3.48 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
7.56 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.18
Tầm nhìn
7.92 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.37
Tầm nhìn
6.04 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.99
Tầm nhìn
7.78 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.64
Tầm nhìn
7.98 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.73 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.21 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.42 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.88 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.06
Tầm nhìn
6.65 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
9.4
Tầm nhìn
7.98 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Thấp/Cao

25.5°/30.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

5.14 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.85