Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:22 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
11/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

1.16