Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mưa nhẹ
Hoà Bình
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.03