Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:01 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.4°
Sáng/Tối
26/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
23/ 36.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 30.5°
Sáng/Tối
27/ 39.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 30°
Sáng/Tối
26.6/ 40.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 30.4°
Sáng/Tối
26/ 40.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.5/ 32.2°
Sáng/Tối
28.9/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

25.2°/36.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0