Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:34 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.05 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0