Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.59 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.27 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.55 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.46 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.13 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.46 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
1.92 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.53 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.26 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.84 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.54 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.53 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.78 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
1.58 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.98 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.18 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.48 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.82 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.13 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.93 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.78 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.02 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.24 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.77 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.09 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.93 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.94 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.75 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.54 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.45 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Nhiều mây

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.07 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.19 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.16 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.57 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.83 km/giờ
Hoà Bình
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.86

Tin tức thời tiết