Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:06 | 09/06/2023
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.92 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0