Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
29.1/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Thấp/Cao

26.6°/38.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0