Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:36 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Hoà Bình
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0