Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:50 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Hoà Bình
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0