Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Thấp/Cao

23°/40°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.55