Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.9/ 18°
Sáng/Tối
18.6/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 20.5°
Sáng/Tối
18.9/ 20.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 22.2°
Sáng/Tối
19/ 23.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 20.7°
Sáng/Tối
20.1/ 21.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.3°
Sáng/Tối
20.4/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.8°
Sáng/Tối
19.7/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 14.9°
Sáng/Tối
12.2/ 14.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.1°
Sáng/Tối
14.6/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 23.3°
Sáng/Tối
18.6/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 26.9°
Sáng/Tối
22.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 19.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Thấp/Cao

18.4°/22.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0