Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Hoà Bình
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.15