Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:13 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Hoà Bình
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.79