Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:23 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 30.8°
Sáng/Tối
29/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 32.7°
Sáng/Tối
29.5/ 34.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.8/ 31.6°
Sáng/Tối
30.5/ 35.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.7/ 31.8°
Sáng/Tối
31.3/ 35.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 21.7°
Sáng/Tối
26.8/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Thấp/Cao

24.1°/35.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0