Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0