Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 18/01/2022
Thấp/Cao
13/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0