Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:41 | 12/04/2024
Thấp/Cao
24.7/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.5/ 23.1°
Tầm nhìn
1.44 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.3/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Thấp/Cao

23.2°/37.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0