Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:08 | 28/11/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:18
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0