Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Ít mây
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0