Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.03