Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.08