Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 13.4°
Sáng/Tối
12.2/ 16.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 18.7°
Sáng/Tối
13.5/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 23.8°
Sáng/Tối
17.2/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.2/ 26°
Sáng/Tối
21.8/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 18.2°
Sáng/Tối
19.7/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22.7°
Sáng/Tối
19.6/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.7/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20.1°
Sáng/Tối
22.4/ 21.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.9°
Sáng/Tối
18.8/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
20.1/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.4°
Sáng/Tối
23.8/ 22.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Thấp/Cao

12.6°/34.8°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

8.1 °C

Chỉ số UV

6.13