Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:26 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:11
Thấp/Cao

22°/41°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0