Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0