Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.1/ 19.4°
Sáng/Tối
19.8/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 19.1°
Sáng/Tối
19.8/ 22.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 18.4°
Sáng/Tối
20.8/ 18.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 17.2°
Sáng/Tối
17.6/ 24.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.6/ 19.9°
Sáng/Tối
16.5/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.6/ 22°
Sáng/Tối
19.4/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.5°
Sáng/Tối
20.4/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Thấp/Cao

19.5°/23.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

1.14