Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:04 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 12°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Thấp/Cao

8°/28°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0