Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
38.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.9/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 38.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

25.7°/38.3°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

6.2