Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.05