Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:55 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Mai Châu
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Thấp/Cao

19°/33°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.34