Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa

16:00

30°C / 36.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.01 km/giờ

19:00

27.3°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.87 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

10:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ

13:00

28.1°C / 34.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.28 km/giờ

16:00

28.4°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.14 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.85 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

10:00

28.2°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.1 km/giờ

13:00

28.3°C / 35.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.08 km/giờ

16:00

27.5°C / 31.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.93 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.42 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.25 km/giờ

13:00

29.8°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.63 km/giờ

16:00

28.1°C / 35.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.8 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.58 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.1 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.25 km/giờ

07:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ

10:00

27.7°C / 31.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.23 km/giờ

13:00

28.7°C / 34.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.29 km/giờ

16:00

27.7°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.14 km/giờ

19:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.2 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.52 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

10:00

30.2°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.33 km/giờ

13:00

28.9°C / 35.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.07 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa vừa 29.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Thấp/Cao

24.9°/29.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

6.2