Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:59 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Thành Phố Hòa Bình
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.05