Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:04 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37.6/ 28.2°
Sáng/Tối
24.4/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.6°
Sáng/Tối
26.9/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
23.4/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.8°
Sáng/Tối
25.8/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 30.5°
Sáng/Tối
26.2/ 37.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.2/ 31.6°
Sáng/Tối
27.5/ 42.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.9/ 33.2°
Sáng/Tối
28.5/ 46.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 37.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.7°/37.5°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

4.68