Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:43 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Bầu trời quang đãng
Thành Phố Hòa Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0