Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Thấp/Cao

26.8°/33.2°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

8.51