Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.3/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.1/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.3/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.9/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Thấp/Cao

18.1°/24.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

1.43