Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0