Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:01 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.6°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
24.7/ 37.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Thấp/Cao

24.5°/36.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0