Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.1/ 32.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.9/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 32.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.3/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 37°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

27.9°/37.2°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

7.11