Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mưa nhẹ
Thành Phố Hòa Bình
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết