Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Thành Phố Hòa Bình
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0