Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.16