Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mây rải rác
Thành Phố Hòa Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.04