Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 19/06/2024
Thấp/Cao
27.3/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.3/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 31.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

26.8°/34.8°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

5.61