Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:51 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 34.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 35.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 35.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 36.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 36.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 37.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 35.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 37.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 35.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 35.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Thấp/Cao

27.7°/39.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0