Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 29.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

23.6°/29.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.6