Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:09 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa

19:00

30.9°C / 35.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
2.11 km/giờ

22:00

28.8°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.85 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.73 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.24 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.46 km/giờ

13:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.87 km/giờ

16:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.82 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.71 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.1 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.71 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.27 km/giờ

10:00

27.2°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
4.39 km/giờ

13:00

28.5°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.46 km/giờ

16:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.13 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.9 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.28 km/giờ

04:00

25.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.14 km/giờ

07:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.93 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.9 km/giờ

13:00

29.4°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.16 km/giờ

16:00

28°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
5.55 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.58 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.83 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.14 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.07 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.07 km/giờ

13:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.8 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.59 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.08 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.45 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.43 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.3 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.01 km/giờ

13:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.46 km/giờ

16:00

24.7°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.8°/32.8°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.85