Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24°/33.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0