Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 28.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

27.4°/36.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0