Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.2°/30.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0