Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.4°/34.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0