Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 16/06/2024
Thấp/Cao
29/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.2/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây thưa 33.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.6°/36.1°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

10.77