Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.2°/32.5°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

4.8