Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.1°
Sáng/Tối
26.1/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 28.8°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Thấp/Cao

27.6°/35.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4 km

Gió

0 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.79