Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:17 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.7°/32.9°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.36