Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 27.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.8°/32.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.33