Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 29.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.4°/29.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

3.13