Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.4°/31.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.39