Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 22/05/2024
Thấp/Cao
29.9/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.8/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 29.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Thấp/Cao

28.8°/37.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0