Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:14 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.5/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.5°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

4.34