Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

25.9°/30.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.1