Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:16 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 31.9°
Sáng/Tối
28.3/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 30.6°
Sáng/Tối
27/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 27.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Thấp/Cao

27.5°/35.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0