Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:26 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.6°/29.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

3.13