Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.7/ 33.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.9/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

24.6°/34.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0