Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:17 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.43 km/giờ

04:00

26°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.57 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.73 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.31 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.66 km/giờ

16:00

30.3°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.41 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.48 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm

01:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.52 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.91 km/giờ

07:00

25°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.8 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.73 km/giờ

13:00

34.3°C / 37.7°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.42 km/giờ

16:00

32.3°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
48%
3.36 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
71%
3.74 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm

01:00

25.8°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.87 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.74 km/giờ

07:00

25.7°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.12 km/giờ

10:00

30.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.47 km/giờ

13:00

33.7°C / 36.1°C
Mây cụm Mây cụm
47%
1.62 km/giờ

16:00

32.8°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.72 km/giờ

19:00

27.1°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.76 km/giờ

22:00

27°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.77 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.1°/34.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0