Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:46 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0