Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 08/12/2023
Thấp/Cao
26/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33.5/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.2°/33.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

3.16