Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.2°/30.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0