Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 21.9°
Sáng/Tối
22.1/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 23°
Sáng/Tối
20.5/ 28.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.5°/34.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0